Vítajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

21.07.2017 09:11

Deň plný prekvapení

Starostovia obcí Úhorná, Smolník a Smolnícka Huta   Vás srdečne pozývajú na Deň plný...

Celý článok

—————

21.07.2017 09:04

Dni obce Smolnícka Huta

Starosta Obce Smolnícka huta Vás srdečne pozýva na Dni obce Smolníckej Huty

Celý článok

—————

26.06.2017 10:09

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2017 (streda)...

Celý článok

—————

01.06.2017 11:45

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

ozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2017 (streda)...

Celý článok

—————

25.05.2017 21:55

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka   Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2017...

Celý článok

—————

25.05.2017 21:54

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

Pozvánka   Pozývame Vás na zasadanie Výkonného výboru MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

04.05.2017 10:39

Pozvánka na informačné stretnutie

Pozvánka na informačné stretnutie pre občiansky sektor  Pozvánka   Pozývame Vás na...

Celý článok

—————

04.05.2017 08:04

Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor

Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor  Pozvánka   Pozývame Vás na...

Celý článok

—————

24.04.2017 16:33

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka   Pozývame všetkých členov MAS HNILEC, o.z. na Valné zhromaždenie, ktoré sa...

Celý článok

—————

27.12.2016 08:28

Pozvánka na kultúrne podujatia v Margecanoch

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (33)
89%

Nie, potrebuje doladiť (4)
11%

Celkový počet hlasov: 37


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany


Predseda:
0905 702 424
mjartan.v@stonline.sk

Manažér:
0948 033 424
manazer@mashnilec.sk