Novinky

25.05.2017 21:55

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka   Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2017 (streda) o 14:00 hod na obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom.   Program: 1.    Informácia o Dodatku č. 5 k Stratégii CLLD a z toho vyplývajúce...

Celý článok

—————

25.05.2017 21:54

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

Pozvánka   Pozývame Vás na zasadanie Výkonného výboru MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2017 (streda) o 13:00 hod na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom.   Program: 1.    Príprava Valného zhromaždenia 2.    Schválenie zmluvy na vypracovanie...

Celý článok

—————

24.04.2017 16:33

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka   Pozývame všetkých členov MAS HNILEC, o.z. na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční   dňa 27.04.2017 (štvrtok) o 13:00 hod na obecnom úrade v Prakovciach.   Program: 1.    Otvorenie 2.    Správa o činnosti 3.   ...

Celý článok

—————

27.12.2016 08:28

Pozvánka na kultúrne podujatia v Margecanoch

Celý článok

—————

14.12.2016 16:37

Pozvánka na zasadnutie členov a partnerov MAS HNILEC, o.z.

Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2016 (t.j. vo štvrtok) v Turistickej ubytovni v Nálepkove pri ihrisku so začiatkom o 11:30 hod..   Program: 11:30     Spoločný obed partnerov projektu (PZ, SČK, OÚ,...

Celý článok

—————

06.12.2016 10:32

Pozvánka na pracovno - informačné stretnutie

POZVÁNKA týmto pozývame obyvateľov územia MAS HMILEC na pracovno – informačné stretnutie v súvislosti s realizáciou projektu „Vypracovanie stratégie prevencie kriminality pre región MAS HNILEC“, ktorého cieľom je vypracovanie programového dokumentu pre obce na území MAS HNILEC, na základe...

Celý článok

—————

23.11.2016 23:11

Kluknava otvára nový náučný chodník

  Kluknava - tlačová správa - S cieľom spestriť turistickú ponuku prírodných území dolného Spiša a zoznámiť verejnosť s bohatou miestnou i nadregionálnou históriou vytvorila Obec Kluknava nový náučný chodník. Sprístupnia ho na verejnom slávnostnom otvorení v sobotu 26. novembra 2016 o 9.30...

Celý článok

—————

16.11.2016 13:54

Pozvánka na pracovné stretnutie

V Margecanoch 16.11.2016   Pozvánka   Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., a partnerov projektu „Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS HNILEC“, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2016  v KD v Mníšku...

Celý článok

—————

15.11.2016 12:38

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Členovia MAS HNILEC,o.z.   Margecany 15.11.2016     Pozvánka   Pozývame Vás na  zasadnutie Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Hnilec,o.z., ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2015 o 14:00 hod. v kultúrnom dome v Mníšku nad...

Celý článok

—————

07.11.2016 16:32

Pozvánka na pracovno - informačné stretnutie

POZVÁNKA týmto pozývame obyvateľov územia MAS HMILEC na pracovno – informačné stretnutie v súvislosti s realizáciou projektu „Vypracovanie stratégie prevencie kriminality pre región MAS HNILEC“, ktorého cieľom je vypracovanie programového dokumentu pre obce na území MAS HNILEC, na základe...

Celý článok

—————