Verejné obstarávanie

22.09.2016 08:55

Verejné obstarávanie - Reklamné a tlačové služby

MAS Hnilec, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej „verejný obstarávateľ“), touto cestou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Celý článok

—————

08.09.2016 08:11

Verejné obstarávanie - Spracovanie stratégie prevencie kriminality pre región MAS HNILEC

MAS Hnilec, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej „verejný obstarávateľ“), touto cestou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Celý článok

—————

21.08.2015 15:33

Správa o zákazke

Sprava o zakázke MAS HNILEC.pdf (279 kB)

Celý článok

—————

16.06.2015 14:15

Verejné obstarávanie

MAS Hnilec, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej „verejný obstarávateľ“), Vám touto cestou v súlade s ust v súlade s ust. § 9 odst. 9  zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

Celý článok

—————