Kalendár akcií na rok 2018
(Bližšie informácie k pripravovaným podujatiam nájdete 
na www stránkach obcí alebo na našej facebookovej stránke
 

Január

 

Február

 

Marec

 

Apríl

 

Máj

 

Jún 

Júl

 

August

September

 

Október

 

November

 

December

                                         

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk