Archív článkov

13.07.2020 11:00

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA MAS

Pozvánka na VZ MAS HNILEC 17_7_2020.pdf (195584)

Celý článok

—————

24.06.2020 11:13

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VV MAS

Pozvánka na VV MAS HNILEC 30_6_2020.pdf (126555)

Celý článok

—————

08.06.2020 09:13

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU

Pozvánka na VV MAS HNILEC 10_6_2020.pdf (129778)

Celý článok

—————

08.04.2020 10:55

ZRUŠENIE VÝZVY

Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.  

Celý článok

—————

17.03.2020 07:50

Dôležité upozornenie!

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pracovníci MAS majú na základe nariadenia štatutára - home office.  Sme Vám k dispozícii počas pracovnej doby prostredníctvom mailov a telefónov. V prípade potreby stretnutia si s Vami dohodneme individuálnu...

Celý článok

—————

19.02.2020 10:32

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia MAS

POZVÁNKA_MAS HNILEC_VALNÉ ZHROMAŽDENIE.pdf (44938)

Celý článok

—————

06.12.2019 10:33

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

Pozvánka na VV MAS HNILEC 11_12_2019.pdf (124627)

Celý článok

—————

28.10.2019 12:45

Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-002_VÝZVA_IROP-CLLD-P813-511-003

Informačný seminár Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku: Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-512-002 AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel   Vyhlásená...

Celý článok

—————

16.10.2019 15:01

Pozvánka na Informačný seminár MAS

Pozývame Vás na informačný seminár,  ktorý sa uskutoční dňa 28.10.2019 (pondelok) o 09:00 hod. na OcÚ  v Margecanoch, týkajúci sa výziev: Výzva: IROP-CLLD-P813-512-002 AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel   Výzva: IROP-CLLD-P813-511-003 AKTIVITA:...

Celý článok

—————

18.09.2019 14:38

Zasadnutie výkonného výboru

Dňa 26.09.2019 (štvrtok) o 9:30 hod. v kancelárii MAS Hnilec (budova Štátnych lesov) v Margecanoch sa uskutoční zasadnutie výkonného výboru. Pozvánka na VV MAS HNILEC 26_9_2019.pdf (162276)  

Celý článok

—————


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk