Archív článkov

08.04.2020 10:55

ZRUŠENIE VÝZVY

Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.  

Celý článok

—————

17.03.2020 07:50

Dôležité upozornenie!

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pracovníci MAS majú na základe nariadenia štatutára - home office.  Sme Vám k dispozícii počas pracovnej doby prostredníctvom mailov a telefónov. V prípade potreby stretnutia si s Vami dohodneme individuálnu...

Celý článok

—————

19.02.2020 10:32

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia MAS

POZVÁNKA_MAS HNILEC_VALNÉ ZHROMAŽDENIE.pdf (44938)

Celý článok

—————

06.12.2019 10:33

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

Pozvánka na VV MAS HNILEC 11_12_2019.pdf (124627)

Celý článok

—————

28.10.2019 12:45

Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-002_VÝZVA_IROP-CLLD-P813-511-003

Informačný seminár Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku: Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-512-002 AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel   Vyhlásená...

Celý článok

—————

16.10.2019 15:01

Pozvánka na Informačný seminár MAS

Pozývame Vás na informačný seminár,  ktorý sa uskutoční dňa 28.10.2019 (pondelok) o 09:00 hod. na OcÚ  v Margecanoch, týkajúci sa výziev: Výzva: IROP-CLLD-P813-512-002 AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel   Výzva: IROP-CLLD-P813-511-003 AKTIVITA:...

Celý článok

—————

18.09.2019 14:38

Zasadnutie výkonného výboru

Dňa 26.09.2019 (štvrtok) o 9:30 hod. v kancelárii MAS Hnilec (budova Štátnych lesov) v Margecanoch sa uskutoční zasadnutie výkonného výboru. Pozvánka na VV MAS HNILEC 26_9_2019.pdf (162276)  

Celý článok

—————

08.07.2019 16:12

CPRR GL_Informačný seminár

Dňa 3.7.2019, pracovníci CPRR zorganizovali v Gelnici informačný seminár pod vedením lektorov zameraný na témy: - Sociálne podnikanie a možnosti jeho financovania - Obecné podniky v podmienkach NRO - Plán výziev   Prezentačný materiál k stiahnutiu: 01_SOCIALNE PODNIKY_2019.pdf...

Celý článok

—————

27.06.2019 14:42

Informačný seminár_VÝZVA MAS_019/7.2./1_VÝZVA MAS_019/7.4./2

Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP príspevku: VÝZVA MAS_019/7.2./1 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých...

Celý článok

—————

26.06.2019 14:19

CPRR GL_POZVÁNKA na seminár

CPRR GL_pozvánka.pdf (156008)

Celý článok

—————


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731, 0911 030 684
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk