Archív článkov

30.04.2021 08:44
V utorok 27.4.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia MAS SĽUBICA, o.z. a MAS RUDOHORIE, o.z.. Zástupcovia MAS RUDOHORIE, o.z. nám prišli odprezentovať možnosť Regionálneho značenia miestnych produktov na Slovensku, tzv. "regionálna značka". V rámci...
15.04.2021 14:16
MAS HNILEC, o.z. zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2021, v rámci ktorého MAS vyhlási výzvy na podopatrenia 7.4, 7.2, 8.6 a 4.2. 
29.10.2020 10:49
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Pôdohodpodárska platobná agentúra LEADER Národná sieť rozvoja vidieka Zoznam schválených MAS
23.09.2020 10:32
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku: Výzva IROP-CLLD-P813-512-004 AKTIVITA: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb Termín a miesto konania: 29. september 2020 (utorok) o 9:00...
21.08.2020 09:57
PPA zverejnila Usmernenie č. 4 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.   MAS je povinná do 31.11.2020 vypracovať strednodobé hodnotenie stratégie...
13.07.2020 11:00
Pozvánka na VZ MAS HNILEC 17_7_2020.pdf (195584)
24.06.2020 11:13
Pozvánka na VV MAS HNILEC 30_6_2020.pdf (126555)
08.06.2020 09:13
Pozvánka na VV MAS HNILEC 10_6_2020.pdf (129778)
08.04.2020 10:55
Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 - aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.  
17.03.2020 07:50
V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pracovníci MAS majú na základe nariadenia štatutára - home office.  Sme Vám k dispozícii počas pracovnej doby prostredníctvom mailov a telefónov. V prípade potreby stretnutia si s Vami dohodneme individuálnu...
Záznamy: 1 - 10 zo 98
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>