Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 139 191,48 €

Začiatok realizácie projektu: 01/2018

Skončenie realizácie projektu: 10/2019

Stručný popis projektu: Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Predmetom projektu je:

  • zriadenie kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
  • obstaranie nevyhnutného interiérového vybavenia (pracovné stoly, stoličky, skrine a iné),
  • obstaranie potrebnej výpočtovej techniky (notebooky, software, multifunkčné zariadenie a iné)
  • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér, odborný administratívny asistent/ekonomický manažér a administratívny pracovník)

 

 

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 139 191,48 €

Začiatok realizácie projektu: 01/2018

Skončenie realizácie projektu: 10/2019

Stručný popis projektu: Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Predmetom projektu je:

  • zriadenie kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
  • obstaranie nevyhnutného interiérového vybavenia (pracovné stoly, stoličky, skrine a iné),
  • obstaranie potrebnej výpočtovej techniky (notebooky, software, multifunkčné zariadenie a iné)
  • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér, odborný administratívny asistent/ekonomický manažér a administratívny pracovník)