Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 139 191,48 €

Začiatok realizácie projektu: 01/2018

Skončenie realizácie projektu: 10/2019

Stručný popis projektu: Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Predmetom projektu je:

  • zriadenie kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
  • obstaranie nevyhnutného interiérového vybavenia (pracovné stoly, stoličky, skrine a iné),
  • obstaranie potrebnej výpočtovej techniky (notebooky, software, multifunkčné zariadenie a iné)
  • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér, odborný administratívny asistent/ekonomický manažér a administratívny pracovník)

 

 

Prijímateľ: Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS HNILEC, o.z.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 139 191,48 €

Začiatok realizácie projektu: 01/2018

Skončenie realizácie projektu: 10/2019

Stručný popis projektu: Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS HNILEC je naštartovať rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov Hnileckej doliny.

Predmetom projektu je:

  • zriadenie kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
  • obstaranie nevyhnutného interiérového vybavenia (pracovné stoly, stoličky, skrine a iné),
  • obstaranie potrebnej výpočtovej techniky (notebooky, software, multifunkčné zariadenie a iné)
  • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér, odborný administratívny asistent/ekonomický manažér a administratívny pracovník)

 

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk