Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

16.10.2019 15:01

Pozvánka na Informačný seminár MAS

Pozývame Vás na informačný seminár,  ktorý sa uskutoční dňa 28.10.2019 (pondelok) o 09:00...

Celý článok

—————

18.09.2019 14:38

Zasadnutie výkonného výboru

Dňa 26.09.2019 (štvrtok) o 9:30 hod. v kancelárii MAS Hnilec (budova Štátnych lesov) v...

Celý článok

—————

08.07.2019 16:12

CPRR GL_Informačný seminár

Dňa 3.7.2019, pracovníci CPRR zorganizovali v Gelnici informačný seminár pod vedením...

Celý článok

—————

27.06.2019 14:42

Informačný seminár_VÝZVA MAS_019/7.2./1_VÝZVA MAS_019/7.4./2

Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre...

Celý článok

—————

26.06.2019 14:19

CPRR GL_POZVÁNKA na seminár

CPRR GL_pozvánka.pdf (156008)

Celý článok

—————

17.06.2019 10:51

Pozvánka na Informačný seminár MAS

Pozvanka_VYZVY_PRV.pdf (179198)

Celý článok

—————

12.06.2019 12:48

Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-001

Informačný seminár Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal...

Celý článok

—————

05.06.2019 09:04

Pozvánka na Informačný seminár MAS

Pozvanka_VYZVA_IROP.pdf (139116)

Celý článok

—————

19.04.2019 09:45

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

Pozvánka na VV MAS HNILEC 26_4_2019.pdf (127310)

Celý článok

—————

15.03.2019 08:23

Pozvánka na valné zhromaždenie

Pozvánka na VZ MAS HNILEC 22_3_2019.pdf (210789)

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (75)
5%

Nie, potrebuje doladiť (1 516)
95%

Celkový počet hlasov: 1591


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk