Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, obyvatelia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.

Novinky

19.04.2019 09:45
Pozvánka na VV MAS HNILEC 26_4_2019.pdf (127310)
15.03.2019 08:23
Pozvánka na VZ MAS HNILEC 22_3_2019.pdf (210789)
11.02.2019 13:35
Harmonogram výziev IROP Indikatívny harmonogram_vyziev_IROP.pdf (243790)
06.02.2019 09:24
Pozvánka na VV MAS HNILEC 6_2_2019.pdf (128098)
09.01.2019 10:22
Pozvánka na VV MAS HNILEC 15_1_2019.pdf (126111)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

 

!!!

 

OZNAM: Home office

Na základe aktuálne platných opatrení spojených s pandémiou COVID- 19 sa zamestnanci MAS nemusia nachádzať  v kancelárii na Prešovskej 9. V prípade potreby si prosím dohodnite vopred termín a čas na t.č.:

projektový manažér MAS: 0911 030 684, 0951 185 375

vedúca CPRR: 0908 078 731

Zároveň, v prípade akýchkoľvek ďalších Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať aj e-mailom ( manazer@mashnilec.sk, kancelaria@mashnilec.sk)

 

UZAVRETIE:

VÝZVY PRV:

MAS_019/7.2/3- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

MAS_019/8.6/2- Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh