Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

09.01.2019 10:22

Pozvánka na zasadnutie Výkonného výboru

Pozvánka na VV MAS HNILEC 15_1_2019.pdf (126111)

Celý článok

—————

18.12.2018 09:04

Vianočné prianie

pozdrav.pdf (143695)

Celý článok

—————

20.11.2018 11:05

Pozvánka

Celý článok

—————

12.11.2018 13:20

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica

V rámci MAS bola zriadená kancelária Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica (ďalej...

Celý článok

—————

10.09.2018 12:48

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku

Okresný úrad Gelnica  podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu...

Celý článok

—————

24.05.2018 09:43

Pozvánka

 

Celý článok

—————

18.05.2018 10:17

Pozvánka

  P O Z V Á N K A   MAS HNILEC, o.z. v postavení Rozvojového centra...

Celý článok

—————

05.01.2018 14:03

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

  Pozývame Vás na Valné zhromaždenie MAS HNILEC,o.z, ktoré sa uskutoční dňa 12.01.2018...

Celý článok

—————

21.07.2017 09:11

Deň plný prekvapení

Starostovia obcí Úhorná, Smolník a Smolnícka Huta   Vás srdečne pozývajú na Deň plný...

Celý článok

—————

21.07.2017 09:04

Dni obce Smolnícka Huta

Starosta Obce Smolnícka Huta Vás srdečne pozýva na Dni obce Smolníckej Huty

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (72)
5%

Nie, potrebuje doladiť (1 504)
95%

Celkový počet hlasov: 1576


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk