Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

04.05.2017 10:39

Pozvánka na informačné stretnutie

Pozvánka na informačné stretnutie pre občiansky sektor  Pozvánka   Pozývame Vás na...

Celý článok

—————

04.05.2017 08:04

Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor

Pozvánka na informačné stretnutie pre súkromný sektor  Pozvánka   Pozývame Vás na...

Celý článok

—————

24.04.2017 16:33

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Pozvánka   Pozývame všetkých členov MAS HNILEC, o.z. na Valné zhromaždenie, ktoré sa...

Celý článok

—————

27.12.2016 08:28

Pozvánka na kultúrne podujatia v Margecanoch

Celý článok

—————

14.12.2016 16:37

Pozvánka na zasadnutie členov a partnerov MAS HNILEC, o.z.

Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2016...

Celý článok

—————

06.12.2016 10:32

Pozvánka na pracovno - informačné stretnutie

POZVÁNKA týmto pozývame obyvateľov územia MAS HMILEC na pracovno – informačné stretnutie...

Celý článok

—————

23.11.2016 23:11

Kluknava otvára nový náučný chodník

  Kluknava - tlačová správa - S cieľom spestriť turistickú ponuku prírodných území dolného...

Celý článok

—————

16.11.2016 13:54

Pozvánka na pracovné stretnutie

V Margecanoch 16.11.2016   Pozvánka   Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie...

Celý článok

—————

15.11.2016 12:38

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

Členovia MAS HNILEC,o.z.   Margecany 15.11.2016     Pozvánka   Pozývame Vás...

Celý článok

—————

07.11.2016 16:32

Pozvánka na pracovno - informačné stretnutie

POZVÁNKA týmto pozývame obyvateľov územia MAS HMILEC na pracovno – informačné stretnutie...

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (63)
8%

Nie, potrebuje doladiť (756)
92%

Celkový počet hlasov: 819


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731, 0911 030 684
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk