Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

19.11.2015 09:50

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC,o.z.

Pozvánka...

Celý článok

—————

06.11.2015 09:40

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru a valného zhromaždenia MAS HNILEC,o.z.

Pozvánka   Pozývame Vás na  Zasadnutie výkonného výboru a valného zhromaždenia...

Celý článok

—————

30.10.2015 09:20

Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

Pozvánka   Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

26.10.2015 09:24

Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC,o.z.

Pozvánka   Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční...

Celý článok

—————

20.10.2015 08:32

Pozvánka na Zasadnutie výkonného výboru a súkromného sektora

Pozvánka   Pozývame Vás na  Zasadnutie výkonného výboru a súkromného sektora, ktoré sa...

Celý článok

—————

05.10.2015 16:08

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru a verejného sektora

Pozvánka   Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru a verejného sektora...

Celý článok

—————

05.10.2015 12:38

Pozvánka na Zasadnutie výkonného výboru a súkromného sektora

Pozvánka   Pozývame Vás na  Zasadnutie výkonného výboru a zástupcov súkromného...

Celý článok

—————

30.09.2015 12:30

Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

Pozvánka   Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

28.09.2015 10:25

Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

Pozvánka   Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

26.09.2015 15:01

Výzva na predkladanie ziadosti o platbu

Výzva na predkladanie ziadosti o platbu Žiadame členov MAS Hnilec, ktorí sa zapojili do výzvy č....

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (60)
7%

Nie, potrebuje doladiť (751)
93%

Celkový počet hlasov: 811


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0911 030 684
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk