Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, obyvatelia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.

Novinky

24.06.2020 11:13
Pozvánka na VV MAS HNILEC 30_6_2020.pdf (126555)
08.06.2020 09:13
Pozvánka na VV MAS HNILEC 10_6_2020.pdf (129778)
08.04.2020 10:55
Na základe požiadavky MAS HNILEC, o.z., rozhodol riadiaci orgán o zrušení...
17.03.2020 07:50
V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pracovníci MAS majú na...
19.02.2020 10:32
POZVÁNKA_MAS HNILEC_VALNÉ ZHROMAŽDENIE.pdf (44938)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

!!!

 

OZNAM: Home office

Na základe aktuálne platných opatrení spojených s pandémiou COVID- 19 sa zamestnanci MAS nemusia nachádzať  v kancelárii na Prešovskej 9. V prípade potreby si prosím dohodnite vopred termín a čas na t.č.:

projektový manažér MAS: 0911 030 684, 0951 185 375

vedúca CPRR: 0908 078 731

Zároveň, v prípade akýchkoľvek ďalších Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať aj e-mailom ( manazer@mashnilec.sk, kancelaria@mashnilec.sk)

 

UZAVRETIE:

VÝZVY PRV:

MAS_019/7.2/3- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

MAS_019/8.6/2- Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh