Vitajte na stránkach MAS HNILEC,o.z.

Vítame Vás na stránkach Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorá je verejno - súkromným partnerstvom.

 

Čo je miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je zaregistrované ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

 

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
  • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie.
  • implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.
  • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia.
  • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.
  • finančné riadenie.

 

Nájdete nás na adrese: OcÚ Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany


Novinky

09.08.2015 10:47

Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

Pozvánka...

Celý článok

—————

07.08.2015 08:43

Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

Pozvánka   Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

04.08.2015 18:00

Pozvánka na verejné obecné zhromaždenie

Pozvánka   Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

31.07.2015 11:34

Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

Pozvánka   Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————

30.07.2015 14:35

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora

Pozvánka   Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného...

Celý článok

—————

30.07.2015 11:05

Prieskum verejnej mienky

S cieľom o zanalyzovanie územia MAS HNILEC v súvislosti s vypracovaním Integrovanej...

Celý článok

—————

30.06.2015 10:01

Pozvánka na zasadnutie členov MAS HNILEC

Pozvánka   Pozývame Vás na zasadnutie OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 08.07.2015...

Celý článok

—————

18.05.2015 14:16

Pozvánka na zasadnutie členov MAS HNILEC

Pozvánka   Pozývame Vás na zasadnutie členov OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 20.5.2014...

Celý článok

—————

09.03.2015 14:39

Pozvánka na mimoriadne VZ

Pozvánka na zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia   Pozývame Vás na zasadnutie...

Celý článok

—————

09.01.2015 14:23

Pozvánka na valné zhromaždenie

Pozvánka   Pozývame Vás na Valné zhromaždenie OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa...

Celý článok

—————


Anketa

Páči sa Vám náša nová web stránka?

Áno, je pekná (72)
5%

Nie, potrebuje doladiť (1 504)
95%

Celkový počet hlasov: 1576


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk