MAPA SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV

Prinášame Vám prehľad zrealizovaných projektov prostredníctvom Nenávratného finančného príspevku v rámci schválenej stratégie "Stratégia CLLD územia MAS HNILEC" a Regionálneho príspevku v rámci schváleného Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Gelnica.