ZREALIZOVANÉ PROJEKTY NRO

1.) Náučná cyklotrasa a chodník po trase úzkokoľajky Smolnícka Huta - Mníšek nad Hnilcom 
Účel: Zvyšovanie návštevnosti a rozvoj cestovného ruchu v obci a zachovanie histórie technického diela
Obdobie realizácie: 4/2019 - 11/2019
Výška regionálneho príspevku: 30 000,00 EUR
Veríme, že predmetný projekt prispeje k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju cestovného ruchu v obci i v okrese.

 

2.) Kvalitou k zlepšeniu výkonu 

Účel: Zlepšenie kvality vzdelávania a prípravy pre budúce povolania za účelom úspešného umiestnenia na trhu práce .
Obdobie realizácie: 5/2019 - 12/2020
Výška regionálneho príspevku: 50 000,00 EUR
Veríme, že predmetný projekt a v ňom zakúpené prístroje a pomôcky prispejú k zlepšeniu výučbového procesu, a tým lepšej príprave pre budúce povolania.

3.) Stavebná obnova Baníckeho múzea - 1.etapa 

Účel: Zachovanie a rozšírenie účelu využitia objektu Baníckeho múzea ako nástroja na rozvoj cestovného ruchu v okresnom meste i v okrese Gelnica
Obdobie realizácie: 12/2018 - 12/2019
Výška regionálneho príspevku: 120 992,06 EUR
Veríme, že predmetný projekt prispeje k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju cestovného ruchu v meste i v okrese.

 

 

 

4.) Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jaklovce -stredisko vodných športov 

Účel: Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry s dôrazom na rozvoj prosperity v oblasti cestovného ruchu.
Obdobie realizácie: 04/2019 - 11/2019
Výška regionálneho príspevku: 185 000,00 EUR
Veríme, že predmetný projekt výrazne zlepší možnosti rozvoja turizmu v regióne.

 

Všetky projekty boli ,,Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu- program Podpora najmenej rozvinutých okresov."