CPRR GL_Informačný seminár

08.07.2019 16:12

Dňa 3.7.2019, pracovníci CPRR zorganizovali v Gelnici informačný seminár pod vedením lektorov zameraný na témy:

- Sociálne podnikanie a možnosti jeho financovania
- Obecné podniky v podmienkach NRO
- Plán výziev

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným!