21.07.2017 09:11

Deň plný prekvapení

Starostovia obcí Úhorná, Smolník a Smolnícka Huta

 

Vás srdečne pozývajú na Deň plný prekvapení

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
0905 702 424
mjartan.v@stonline.sk

Manažér:
0948 033 424
manazer@mashnilec.sk

Kancelária:
0911 030 684
kancelaria@mashnilec.sk

Ekonóm:
ekonom@mashnilec.sk