HARMONOGRAM VÝZIEV na rok 2021

15.04.2021 14:16

MAS HNILEC, o.z. zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2021, v rámci ktorého MAS vyhlási výzvy na podopatrenia 7.4, 7.2, 8.6 a 4.2.