Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-001

12.06.2019 12:48

Informačný seminár

Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-512-001
AKTIVITA: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Ďakujeme za hojnú účasť všetkým potencionálnym žiadateľom!

Fotoreport 1.pdf (315067)