12.06.2019 12:48

Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-001

Informačný seminár

Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-512-001
AKTIVITA: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Ďakujeme za hojnú účasť všetkým potencionálnym žiadateľom!

Fotoreport 1.pdf (315067)

 

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk