28.10.2019 12:45

Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-002_VÝZVA_IROP-CLLD-P813-511-003

Informačný seminár

Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-512-002
AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-511-003
AKTIVITA: A1 Podpora podnikania a inovácií

Ďakujeme za účasť všetkým potencionálnym žiadateľom!

Fotoreport.pdf (271338)

 

 

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk