Informačný seminár_ VÝZVA_IROP-CLLD-P813-512-002_VÝZVA_IROP-CLLD-P813-511-003

28.10.2019 12:45

Informačný seminár

Dnes sa pod vedením manažérky MAS HNILEC, o.z. - Ing. Jany Tóthovej, konal Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-512-002
AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

Vyhlásená výzva: IROP-CLLD-P813-511-003
AKTIVITA: A1 Podpora podnikania a inovácií

Ďakujeme za účasť všetkým potencionálnym žiadateľom!

Fotoreport.pdf (271338)