23.09.2020 10:32

POZVÁNKA_Informačný seminár_VÝZVA_IROP - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-P813-512-004

AKTIVITA: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Termín a miesto konania:

29. september 2020 (utorok) o 9:00 hod.

 

Pozvanka_VYZVY_IROP B3.pdf (136753)

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC, o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0911 030 684
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk