POZVÁNKA_Informačný seminár_VÝZVA_IROP - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

23.09.2020 10:32

Miestna akčná skupina HNILEC, o.z., si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre prijímateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-P813-512-004

AKTIVITA: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Termín a miesto konania:

29. september 2020 (utorok) o 9:00 hod.

 

Pozvanka_VYZVY_IROP B3.pdf (136753)