16.10.2019 15:01

Pozvánka na Informačný seminár MAS

Pozývame Vás na informačný seminár,  ktorý sa uskutoční dňa 28.10.2019 (pondelok) o 09:00 hod. na OcÚ  v Margecanoch, týkajúci sa výziev:

  • Výzva: IROP-CLLD-P813-512-002

AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

  • Výzva: IROP-CLLD-P813-511-003

AKTIVITA: A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Pozvanka_VYZVY_IROP B2_A1.pdf (138545)

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk