Pozvánka na Informačný seminár MAS

16.10.2019 15:01

Pozývame Vás na informačný seminár,  ktorý sa uskutoční dňa 28.10.2019 (pondelok) o 09:00 hod. na OcÚ  v Margecanoch, týkajúci sa výziev:

  • Výzva: IROP-CLLD-P813-512-002

AKTIVITA: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

  • Výzva: IROP-CLLD-P813-511-003

AKTIVITA: A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Pozvanka_VYZVY_IROP B2_A1.pdf (138545)