Pozvánka na pracovné stretnutie výkonného výboru MAS HNILEC a súkromného sektora

20.08.2015 15:12

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2015 o 16:30 hod na OcÚ v Margecanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia
  2. Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD - Spracovanie  aktuálnych výsledkov prieskumu verejnej mienky, tvorba SWOT analýzy
  3. Diskusia
  4. Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 26.8.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

 

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 20.08.2015 výkonným výborom a členmi verejného sektora.

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC