19.10.2016 14:44

Pozvánka na pracovné stretnutie

 

V Margecanoch 19.10.2016

 

Pozvánka

 

Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., a partnerov projektu „Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS HNILEC“, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2016  v Turistickej ubytovni v Nálepkove pri ihrisku so začiatkom o 10:00 hod..

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

S pozdravom

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                                   Ing. Jana Tóthová   

                                                                              manažer  MAS HNILEC, o.z                     

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk