Pozvánka na pracovné stretnutie

19.10.2016 14:44

 

V Margecanoch 19.10.2016

 

Pozvánka

 

Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., a partnerov projektu „Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS HNILEC“, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2016  v Turistickej ubytovni v Nálepkove pri ihrisku so začiatkom o 10:00 hod..

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

S pozdravom

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                                   Ing. Jana Tóthová   

                                                                              manažer  MAS HNILEC, o.z