Pozvánka na pracovné stretnutie

16.11.2016 13:54

V Margecanoch 16.11.2016

 

Pozvánka

 

Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., a partnerov projektu „Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS HNILEC“, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2016  v KD v Mníšku nad Hnilcom so začiatkom o 15:00 hod..

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

S pozdravom

 

 

                                                                                   Ing. Jana Tóthová   

                                                                              manažer  MAS HNILEC, o.z     

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“