Pozvánka na pracovno - informačné stretnutie

07.11.2016 16:32

POZVÁNKA

týmto pozývame obyvateľov územia MAS HMILEC na pracovno – informačné stretnutie v súvislosti s realizáciou projektu

„Vypracovanie stratégie prevencie kriminality pre región MAS HNILEC“,

ktorého cieľom je

vypracovanie programového dokumentu pre obce na území MAS HNILEC, na základe ktorého budú realizovať opatrenia smerujúce k prevencii a znižovaniu rôznych druhov evidovanej a opakovanej kriminality, ako aj inej protispoločenskej činnosti; k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obcí; a k zlepšovaniu kvality sociálnych vzťahov.

 

Miesto stretnutia: prístavba KD v Margecanoch

Dátum a čas stretnutia: 14.11.2016 o 11.00 hod.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“