06.12.2016 10:32

Pozvánka na pracovno - informačné stretnutie

POZVÁNKA

týmto pozývame obyvateľov územia MAS HMILEC na pracovno – informačné stretnutie v súvislosti s realizáciou projektu

„Vypracovanie stratégie prevencie kriminality pre región MAS HNILEC“,

ktorého cieľom je

vypracovanie programového dokumentu pre obce na území MAS HNILEC, na základe ktorého budú realizovať opatrenia smerujúce k prevencii a znižovaniu rôznych druhov evidovanej a opakovanej kriminality, ako aj inej protispoločenskej činnosti; k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obcí; a k zlepšovaniu kvality sociálnych vzťahov.

 

Miesto stretnutia: v Turistickej ubytovni v Nálepkove

Dátum a čas stretnutia: 15.12.2016 o 12.30 hod.

 

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk