Pozvánka na Valné zhromaždenie MAS HNILEC, o.z.

24.04.2017 16:33

Pozvánka

 

Pozývame všetkých členov MAS HNILEC, o.z. na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

 

dňa 27.04.2017 (štvrtok) o 13:00 hod na obecnom úrade v Prakovciach.

 

Program:

1.    Otvorenie

2.    Správa o činnosti

3.    Informácia o projekte Leader

4.    Informácia o aktuálnych výzvach Ministerstva vnútra SR na zníženie kriminality v regióne

5.    Správa dozornej rady

6.    Diskusia

7.    Záver

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC