21.03.2014 15:50

Pozvánka na valné zhromaždenie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 1.4.2014 (piatok) o 10:00 hod v zasadačke mestského úradu v Gelnici.

 

Program:

 

  1. Plnenie úloh z posledného valného zasadania.
  2. Program MAS Hnilec na obdobie 2. a 3. štvrťroku 2014.
  3. Návrh rozpočtu na rok 2014.
  4. Aktuálne informácie o programovom období 2014 – 2020.
  5. Zhodnotenie pripravenosti MAS Hnilec o uchádzanie sa o finančné prostriedky z EÚ.
  6. Informácia o príprave publikácie regiónu MAS Hnilec.

              

Žiadame Vás o Vašu osobnú účasť, prípadne Vášho zástupcu na tomto rokovaní, nakoľko očakávame účasť Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorí budú posudzovať našu akcieschopnosť aj na základe aktívnej účasti členov MAS Hnilec.

Budeme radi, ak na toto zasadnutie zabezpečíte tiež účasť podnikateľov a zástupcov neziskových organizácií z Vašej obce/mesta.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk