Pozvánka na valné zhromaždenie

09.01.2015 14:23

Pozvánka

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 20.01.2015 (utorok) o 10:00 hod v zasadačke mestského úradu v Gelnici.

 

Program:

 

  1. Plnenie úloh z posledného Valného zasadania
  2. Vyhodnotenie mikrograntových projektov v roku 2014
  3. Správa o hospodárení a členské príspevky v roku 2015
  4. Aktuálne informácie o príprave projektu Stratégia rozvoja regiónu na programové obdobie 2015 – 2020
  5. Diskusia
  6. Záver

              

Žiadame Vás o Vašu osobnú účasť, prípadne Vášho zástupcu na tomto rokovaní, vzhľadom na vysokú aktuálnosť prípravy projektu a možnosti získania finančného grantu v rámci projektu LEADER.

Budeme radi, ak na toto zasadnutie zabezpečíte tiež účasť podnikateľov a zástupcov neziskových organizácií z Vašej obce/mesta.

Žiadame Vás o potvrdenie účasti e-mailom na gpi@stonline.sk.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC