09.01.2015 14:23

Pozvánka na valné zhromaždenie

Pozvánka

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 20.01.2015 (utorok) o 10:00 hod v zasadačke mestského úradu v Gelnici.

 

Program:

 

  1. Plnenie úloh z posledného Valného zasadania
  2. Vyhodnotenie mikrograntových projektov v roku 2014
  3. Správa o hospodárení a členské príspevky v roku 2015
  4. Aktuálne informácie o príprave projektu Stratégia rozvoja regiónu na programové obdobie 2015 – 2020
  5. Diskusia
  6. Záver

              

Žiadame Vás o Vašu osobnú účasť, prípadne Vášho zástupcu na tomto rokovaní, vzhľadom na vysokú aktuálnosť prípravy projektu a možnosti získania finančného grantu v rámci projektu LEADER.

Budeme radi, ak na toto zasadnutie zabezpečíte tiež účasť podnikateľov a zástupcov neziskových organizácií z Vašej obce/mesta.

Žiadame Vás o potvrdenie účasti e-mailom na gpi@stonline.sk.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC     

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk