Pozvánka na verejné obecné zhromaždenie

04.08.2015 18:00

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2015 o 16:00 hod na OcÚ v Smolníckej Hute

 

Program:

1.    Otvorenie a privítanie prítomných

2.    Prezentácia prístupu LEADER a princípov tvorby stratégie CLLD

3.    Prezentácia a tvorba SWOT analýzy, zber informácii a podnetov, prieskum verejnej mienky

4.    Diskusia

6.    Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v. r.

                                                                              predseda MAS HNILEC