Pozvánka na Verejné obecné zhromaždenie

09.08.2015 10:47

Pozvánka

                                                              

Pozývame Vás na  Verejné obecné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2015 o 17:00 hod na OcÚ v Prakovciach.

 

Program:

1.    Otvorenie a privítanie prítomných

2.    Prezentácia prístupu LEADER a princípov tvorby stratégie CLLD

3.    Prezentácia a tvorba SWOT analýzy – tvorba, doplnenie pripomienok

4.    Prieskum verejnej mienky - dotazníky

5.    Diskusia

6.    Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v. r.

                                                                              predseda MAS HNILEC