14.12.2016 16:37

Pozvánka na zasadnutie členov a partnerov MAS HNILEC, o.z.

Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2016 (t.j. vo štvrtok) v Turistickej ubytovni v Nálepkove pri ihrisku so začiatkom o 11:30 hod..

 

Program:

11:30     Spoločný obed partnerov projektu (PZ, SČK, OÚ, HZ)

12:30    Prezentácia „Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS HNILEC“ za účasti zástupcov cieľovej skupiny

13:00     Diskusia k stratégii

13:30    Prestávka

13:45     Zasadnutie členov MAS a partnerov projektu „Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS“ – schválenie stratégie

14:00     Športové popoludnie

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

S pozdravom

 

Ing. Viliam Mjartan

predseda OZ

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk