Pozvánka na zasadnutie členov a partnerov MAS HNILEC, o.z.

14.12.2016 16:37

Pozývame Vás  na pracovné zasadnutie členov MAS HNILEC,o.z., ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2016 (t.j. vo štvrtok) v Turistickej ubytovni v Nálepkove pri ihrisku so začiatkom o 11:30 hod..

 

Program:

11:30     Spoločný obed partnerov projektu (PZ, SČK, OÚ, HZ)

12:30    Prezentácia „Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS HNILEC“ za účasti zástupcov cieľovej skupiny

13:00     Diskusia k stratégii

13:30    Prestávka

13:45     Zasadnutie členov MAS a partnerov projektu „Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území MAS“ – schválenie stratégie

14:00     Športové popoludnie

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

S pozdravom

 

Ing. Viliam Mjartan

predseda OZ