Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a súkromného sektora

23.09.2015 11:30

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a súkromného sektora k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2015 o 16:30 hod na OcÚ v Helcmanovciach.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia
  2. Prezentácia opatrení z PRV a IROP pre súkromný sektor
  3. Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD
  4. Diskusia
  5. Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 29.09.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

 

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 11.09.2015 členmi verejného sektora.

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC