05.10.2015 12:38

Pozvánka na Zasadnutie výkonného výboru a súkromného sektora

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  Zasadnutie výkonného výboru a zástupcov súkromného sektora, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2015 o 16:30 hod na OcÚ v Prakovciach.

 

Program:

1.    Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov

2.    Tvorba strategického rámca -  finálne stanovenie priorít, špecifických cieľov a nadväzujúcich opatrení v rámci stratégie CLLD

3.    Diskusia

4.    Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v. r.

                                                                              predseda MAS HNILEC                     

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk