Pozvánka na Zasadnutie výkonného výboru a súkromného sektora

20.10.2015 08:32

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  Zasadnutie výkonného výboru a súkromného sektora, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2015 o 16:30 hod na OcÚ v Gelnici.

 

Program:

1.    Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov

2.    Návrh a tvorba implementačného rámca - popis riadiaceho a implementačného procesu MAS HNILEC.

3.    Diskusia

4.    Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v. r.

                                                                              predseda MAS HNILEC