Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru a verejného sektora

05.10.2015 16:08

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru a verejného sektora k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 9.10.2015 o 8:30 hod na OcÚ v Margecany.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia
  2. Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD
  3. Diskusia
  4. Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 7.10.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

 

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 11.09.2015 členmi verejného sektora.

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC