Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora

04.09.2015 07:03

 

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC a verejného sektora k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 11.09.2015 o 8:30 hod v prístavbe KD  v Margecanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia
  2. Prezentácia výziev pre verejný sketor z Programu rozvoja vidieka
  3. Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD
  4. Prehľad predbežných výsledkov problémovej analýzy
  5. Materiály o území MAS (podklady od obcí, PHSR)
  6. Diskusia
  7. Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 10.9.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

 

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 27.08.2015 členmi výkonného výboru.