Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru

25.05.2017 21:54

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadanie Výkonného výboru MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2017 (streda) o 13:00 hod na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom.

 

Program:

1.    Príprava Valného zhromaždenia

2.    Schválenie zmluvy na vypracovanie dodatku k stratégii CLLD územia MAS Hnilec

3.    Prejednanie navrhovaných zmien stanov MAS Hnilec, o.z a volebného poriadku v zmysle Dodatku č.5 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020 a doporučenie valnému zhromaždeniu na schválenie

4.    Schválenie Organizačného poriadku, Pracovného poriadku, Rozsahu činnosti monitorovacieho výboru, Smernice pre odborné hodnotenie, Štatútu výberovej komisie v zmysle Dodatku č.5 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014-2020

5.    Kalendár podujatí v regióne MAS Hnilec

6.    Rôzne

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC