Pozvánka na zasadnutie členov MAS HNILEC

30.06.2015 10:01

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie OZ MAS HNILEC, ktoré sa uskutoční dňa 08.07.2015 (streda) o 13:00 hod v reštaurácii Alžbetka v obci Smolník.

 

Program:

  1. Prezentácia účastníkov stretnutia MAS HNILEC, o. z.
  2. Otvorenie a oboznámenie sa s programom stretnutia
  3. Prehľad predbežných výsledkov SWOT analýzy
  4. Prehľad predbežných výsledkov problémovej analýzy
  5. Rôzne (kontrola úloh - Výpis z uznesenia MZ/OZ o vstupe do MAS, Osvedčenie o zvolení za starostu, a pod...)
  6. Materiály o území MAS (podklady od obcí – tabuľky, PHSR)
  7. Informácie o doterajšej činnosti MAS HNILEC
  8. Informácie o aktuálnych výzvach na poskytovanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
  9. Diskusia
  10. Záver

 

Účasť na Valnom zhromaždení je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do pondelka (t. j. 6.7.2015) na  gpi@stonline.sk.

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC