21.09.2015 14:32

Pozvánka na zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC, občianskeho a neziskového sektora

Pozvánka

 

Pozývame Vás na  zasadnutie výkonného výboru MAS HNILEC, občianskeho a neziskového sektora k spracovaniu stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2015 o 11:00 hod na OcÚ v Margecanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie prítomných, prezentácia účastníkov zasadnutia
  2. Pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD
  3. Diskusia
  4. Záver

 

Účasť na pracovnom stretnutí je veľmi dôležitá, preto Vás žiadame o potvrdenie účasti najneskôr do 25.09.2015 alebo na mail  manazer@mashnilec.sk.

 

Termín pracovného stretnutia k spracovaniu stratégie CLLD, bol dohodnutý na zasadnutí dňa 11.09.2015 členmi verejného sektora.

 

 

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Viliam   M j a r t a n    v.r.

                                                                              predseda MAS HNILEC                

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC, o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0911 030 684
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk