Prieskum verejnej mienky

30.07.2015 11:05

S cieľom o zanalyzovanie územia MAS HNILEC v súvislosti s vypracovaním Integrovanej stratégie CLLD (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou) financovanej z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,  ktorej účelom je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby, organizuje MAS HNILEC, o.z.:

 

Prieskum  verejnej  mienky

 

formou dotazníka, s predpokladaným ukončením spracovania stratégie CLLD do 15.10.2015. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste spokojní so súčasnou situáciou vo Vašej obci/meste, aké sú vaše podnety, resp. nápady na skvalitnenie života vo Vašej obci/meste.

Dotazník v tlačenej forme je k dispozícii na Vašom obecnom/mestskom úrade, alebo ho môžete vyplniť elektronicky a zaslať na adresu manazer@mashnilec.sk

    Dotaznik_MAS HNILEC.doc (301 kB)