30.07.2015 11:05

Prieskum verejnej mienky

S cieľom o zanalyzovanie územia MAS HNILEC v súvislosti s vypracovaním Integrovanej stratégie CLLD (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou) financovanej z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,  ktorej účelom je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby, organizuje MAS HNILEC, o.z.:

 

Prieskum  verejnej  mienky

 

formou dotazníka, s predpokladaným ukončením spracovania stratégie CLLD do 15.10.2015. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste spokojní so súčasnou situáciou vo Vašej obci/meste, aké sú vaše podnety, resp. nápady na skvalitnenie života vo Vašej obci/meste.

Dotazník v tlačenej forme je k dispozícii na Vašom obecnom/mestskom úrade, alebo ho môžete vyplniť elektronicky a zaslať na adresu manazer@mashnilec.sk

    Dotaznik_MAS HNILEC.doc (301 kB)

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk