Verejné obstarávanie - Reklamné a tlačové služby

22.09.2016 08:55

MAS Hnilec, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej „verejný obstarávateľ“), touto cestou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

 

„REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY“

pre projekt : 

"VYPRACOVANIE STRATÉGEA PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC"

 

Výzva_tlač. a reklamné služby (1).pdf (456141)

Príloha výzvy_návratka_tlač. (1).xlsx (13336)

 

„REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY“
PROJEKT: STRATÉGIA PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC„REKLAMNÉ A TLAČOVÉ SLUŽBY“
PROJEKT: STRATÉGIA PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC