Verejné obstarávanie - Spracovanie stratégie prevencie kriminality pre región MAS HNILEC

08.09.2016 08:11

MAS Hnilec, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej „verejný obstarávateľ“), touto cestou vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

 VYPRACOVANIE STRATÉGIE PREVENCIE KRIMINALITY PRE REGIÓN MAS HNILEC

 

NAVRATKA_CP a cestne vyhlasenie.doc (67072)
Výzva_pdf (1).pdf (1985655)