Výkonný výbor- 27.4.2021

30.04.2021 08:44

V utorok 27.4.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia MAS SĽUBICA, o.z. a MAS RUDOHORIE, o.z..

Zástupcovia MAS RUDOHORIE, o.z. nám prišli odprezentovať možnosť Regionálneho značenia miestnych produktov na Slovensku, tzv. "regionálna značka".

V rámci danej témy prebehla rozsiahla diskusia a členovia Výkonného výboru schválili zapojenie sa do spolupráce pri tvorbe regionálnej značky.