Výzva na predkladanie ziadosti o platbu

04.12.2014 10:25

Žiadame členov MAS Hnilec, ktorí sa zapojili do výzvy č. 01/2014, aby do 15.12.2014 podali žiadosť o platbu na priloženom formulári.

Formulár žiadosti o platbu