26.09.2015 15:01

Výzva na predkladanie ziadosti o platbu

Výzva na predkladanie ziadosti o platbu

Žiadame členov MAS Hnilec, ktorí sa zapojili do výzvy č. 01/2015, aby do 15.12.2014 podali žiadosť o platbu na priloženom formulári.

 

ziadost_o_platbu_2015.xls (41,5 kB)

—————

Späť


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk