Zasadnutie výkonného výboru

18.09.2019 14:38

Dňa 26.09.2019 (štvrtok) o 9:30 hod. v kancelárii MAS Hnilec (budova Štátnych lesov) v Margecanoch sa uskutoční zasadnutie výkonného výboru.

Pozvánka na VV MAS HNILEC 26_9_2019.pdf (162276)