Oznamy

CPRR GL_Informačný seminár

Dňa 3.7.2019, pracovníci CPRR zorganizovali v Gelnici informačný seminár pod vedením lektorov zameraný na témy:

- Sociálne podnikanie a možnosti jeho financovania
- Obecné podniky v podmienkach NRO
- Plán výziev

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html

Výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku