Povinné zverejňovanie

1. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.1008/2018 medzi ÚVSR a MAS HNILEC,o.z.
 
 
2. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.14/2020 medzi ÚPVII a MAS HNILEC, o.z.
 
 

Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk