Povinné zverejňovanie

1. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.1008/2018 medzi ÚVSR a MAS HNILEC,o.z.
 
 
2. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.14/2020 medzi ÚPVII a MAS HNILEC, o.z.