Zrealizované projekty

 
1.) Náučná cyklotrasa a chodník po trase úzkokoľajky Smolnícka Huta - Mníšek nad Hnilcom 

Účel: Zvyšovanie návštevnosti a rozvoj cestovného ruchu v obci a zachovanie histórie technického diela

Obdobie realizácie: 4/2019 - 11/2019

Výška regionálneho príspevku: 30 000,00 EUR

Veríme, že predmetný projekt prispeje k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju cestovného ruchu v obci i v okrese.

 

2.) Kvalitou k zlepšeniu výkonu 

Účel: Zlepšenie kvality vzdelávania a prípravy pre budúce povolania za účelom úspešného umiestnenia na trhu práce .

Obdobie realizácie: 5/2019 - 12/2020

Výška regionálneho príspevku: 50 000,00 EUR

Veríme, že predmetný projekt a v ňom zakúpené prístroje a pomôcky prispejú k zlepšeniu výučbového procesu, a tým lepšej príprave pre budúce povolania.

3.) Stavebná obnova Baníckeho múzea - 1.etapa 

Účel: Zachovanie a rozšírenie účelu využitia objektu Baníckeho múzea ako nástroja na rozvoj cestovného ruchu v okresnom meste i v okrese Gelnica

Obdobie realizácie: 12/2018 - 12/2019

Výška regionálneho príspevku: 120 992,06 EUR

Veríme, že predmetný projekt prispeje k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju cestovného ruchu v meste i v okrese.

 

 

 

4.) Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jaklovce -stredisko vodných športov 

Účel: Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry s dôrazom na rozvoj prosperity v oblasti cestovného ruchu.

Obdobie realizácie: 04/2019 - 11/2019

Výška regionálneho príspevku: 185 000,00 EUR

Veríme, že predmetný projekt výrazne zlepší možnosti rozvoja turizmu v regióne.

 

Všetky projekty boli ,,Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu- program Podpora najmenej rozvinutých okresov."

 


Kontakt

MAS HNILEC,o.z.

OcÚ Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany

Sídlo kancelárie:
Prešovská 9
055 01 Margecany


Predseda:
Tibor Theis
0902 904 880
helcmanovce@helcmanov-
ce.sk

Kancelária LEADER/CLLD:
Manažér: 0905 702 518
manazer@mashnilec.sk


Kancelária CPRR GL:
Vedúca: 0908 078 731
kancelaria@mashnilec.sk

Manažér: 0905 203 008
ekonom@mashnilec.sk